ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური ხელშეწყობის პროგრამა დაიწყო

  • ფოთში, ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური ხელშეწყობის პროგრამა დაიწყო.

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, პროგრამის მიზანია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების გზით გენდერული თანასწორობის წარმატებით მიღწევა. ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც შემდგომში განაპირობებს ქალთა ეკონომიკურ და სოციალურ აქტიურობას და ხელს შეუწყობს თანასწორუფლებიანი გარემოს შექმნას.

პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ ქალაქ ფოთში რეგისტრირებულ ქალებს ან ქალთა საინიციატივო ჯგუფებს.

დეტალური ინფორმაცია პროგრამის პირობებისა და კონკურსის წესების შესახებ იხილეთ ბმულზე: https://tinyurl.com/c8su6ym7