2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 32 მილიონ 522.2 ათასი ლარით არის განსაზღვრული

  • დღეს, ქალაქის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის საჯარო განხილვა გაიმართა.

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 32 მილიონ 522.2 ათასი ლარით არის განსაზღვრული, რაც წინა წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით 2 მილიონ 981.9 ათასი ლარით მეტია.